Köpvillkor och Integritetspolicy

Allmänna villkor

Köpvillkor

Dessa villkor gäller för alla beställningar som skickas in till Tusenös webbutik på tuseno.com/.se (hädanefter benämnt webbutiken) och täcker alla inköpsavtal mellan dig som konsument och Tusenö. Villkoren kan kontinuerligt uppdateras variera från en tid till en annan.

För att genomföra en beställning i webbutiken måste du vara minst 18 år och inte vara under förmyndarskap. Tusenö förutsätter att minderåriga som utför inköp i webbutiken lämnar sanningsenliga uppgifter om sin ålder och/eller har nödvändigt samtycke från sin förmyndare till att köpa artiklar. Beställningar gjorda i en annan persons namn utan hens samtycke kommer att rapporteras till myndigheterna.

Ett bindande inköpsavtal ingås så snart din beställning har bekräftats av oss och en orderbekräftelse har skickats från Tusenö till den e-postadress som du angav vid ditt köp. När din beställning levererats och Tusenö mottagit en fullgod betalning står du som ägare för produkterna och är därmed ansvarig för dess förlust och/eller förstörelse.

Om en artikel tagit slut innan din orderstatus uppdaterats korrekt i webbutiken kommer Tusenö att underrätta dig om detta via e-post. Vi kan då föreslå en annan produkt eller annullera din beställning och ge dig full återbetalning för köpet. Tusenö förbehåller sig rätten att neka eller återkalla ett inköpsavtal vid misstanke av bedrägeri eller andra handlingar som liknar bedrägeri, t.ex. misstanke om olaglig användning av annan persons kreditkort.

Garanti

Vår garanti beror på vilken klockmodell det är du har köpt (ingen garanti på armband).

  • First ett år från inköpsdatum.

  • Blackwater två år från inköpsdatum.

Observera att garanti inte täcker livslängd på batteri eller vanligt slitage som uppkommer under användande (repor på glas, repor på boett eller förändringar i färg på armband av läder, textil eller gummi). Garanti täcker inte skador vid uppkomst av onormalt användande, vårdslöst beteende eller vid olycka. Garanti gäller inte heller om obehöriga hanterar klockan utan rådfrågning med Tusenö (exempelvis batteribyte, service eller reparation).

Betalning

Tusenö använder sig av Klarna och Paypal för sina betlaningar.

Klarna
För frågor som rör betalningar hänvisar vi till Klarnas kundservice på +46 8-120 120 10.
Läs om Klarnas Dataskyddspolicy här.
Klarnas köpvillkor godkänner du som kund i kassan när betalning erläggs.

Paypal
För frågor som rör betalningar via Paypal hänvisar vi till Paypals hemsida.
Läs om Paypals Dataskyddspolicy här.

Återbetalning

Återbetalning genomförs med samma betalsätt som vid köpet. Vi strävar alltid efter att hantera returer så snart som möjligt, men ibland kan det ta upp till 1-2 veckor tills pengarna är återbetalda.


Företagsinformation

Two Stories AB/Tusenö
Risåsgatan 12
413 07 Göteborg
Sverige

559024-0569
SE559024056901

Integritetspolicy

1. Introduktion

Tusenö är förpliktigad att skydda din integritet som kund, besökare av webbplats eller annan tredje part, som till exempel en kontaktperson i en verksamhet eller annan organisation som Tusenö samarbetar med.

Tusenö värnar om sina kunders och besökares integritet. Tusenö vill därför vara transparenta med hur vi hanterar dina personuppgifter så du känner dig trygg när du genomför ett köp eller besöker i vår webshop. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Om du har några frågor eller kommentarer gällande denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen ta kontakt med oss via kundservice.

2. Var samlar Tusenö in dina personuppgifter ifrån?

Tusenö kan samla in personuppgifter från dig när du gör ett inköp på webbplatsen, kommunicerar per post, e-post eller telefon, skapar ett konto för prenumerationstjänsten på webbplatsen eller begär information från Tusenö. Tusenö kan även automatiskt samla in teknisk- och användarinformation om din utrustning, surfning och webbläsnings-mönster när du interagerar med Tusenös webbplats. Personuppgifterna samlas in med hjälp av cookies, serverns loggar och annan liknande teknik.I tillägg till de personuppgifter du tillhandahåller kan Tusenö samla in information om dig från tredje part, t.ex. från ett kreditupplysningsföretag, tillsynsmyndighet eller andra offentligt tillgängliga databaser.

Om du inte tillhandahåller vissa uppgifter när de efterfrågas kan det hända att Tusenö inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot dig eller besvara dina förfrågningar, vilket förhindrar Tusenö från att ge dig bästa möjliga service. Tusenö kan även bli förhindrade från att uppfylla sina juridiska skyldigheter (t.ex. rapporteringskrav).

3. Vilka uppgifter samlar Tusenö in?

Tusenö kan samla in, lagra och använda följande typer av personuppgifter om dig:

- Allmän information och kontaktuppgifter, t.ex. namn, kön, telefonnummer, e-postadress, fysisk adress och övriga kontaktuppgifter.

- Ekonomiska uppgifter, t.ex. bankuppgifter, kredituppgifter och betalningshistorik.

- Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter, t.ex. dina preferenser vid mottagande av marknadsföringskommunikation från Tusenö och/eller tredje part, kontoinformation till Tusenös prenumerationstjänst, korrespondensdata vid kontakt med Tusenös kundservice och andra kommunikations-/prenumerationsinställningar.

- Teknisk data, t.ex. IP-adress, dina inloggningsuppgifter, typ av webbläsare och version, inställningar för tidzon och plats, typer och versioner av webbläsarplugin, operativsystem, plattform och annan teknik i de enheter du använder för åtkomst till Tusenös webbplats.

- Användningsdata, t.ex. information om hur du använder Tusenös webbplats samt din köphistorik.

4. Hur använder Tusenö dina personuppgifter?

Tusenö kan använda dina personuppgifter till att:

- Administrera och uppfylla sina avtalsenliga och juridiska skyldigheter gentemot dig eller det företag du representerar.

- Uppfylla sina juridiska skyldigheter och rapporteringskrav, t.ex. garantianspråk, bokföringsregler och deklarationer till skattemyndigheter samt andra tillsynsmyndigheter.

- Besvara dina frågor och förfrågningar.

- Validera din lagliga ålder för inköp online.

- Fastställa, utöva eller försvara sina juridiska rättigheter.

Behandling av dina personuppgifter som inte baseras på juridiska eller avtalsenliga krav kommer att baseras på Tusenös berättigade intresse för att:

- Förse dig med utskick innehållande marknadsföringskommunikation och andra publikationer (via e-post eller liknande teknik) avseende Tusenös verksamhet som kan vara av intresse för dig, såsom allmän information och nyhetsbrev.

- Analysera statistisk användningsdata för att studera hur besökare använder Tusenös webbplats samt i syfte till att förbättra webbplatsen.

- Hantera Tusenös dagliga behov inom verksamheten.

Tusenö använder sig av Klarna och Paypal som betalningspartners vilket ger dig som kund flera betalningsmöjligheter. Oavsett betalningssätt på Tusenö webbplats tillhandahålls och skyddas dina personuppgifter av Klarna eller Paypal.

Klarna
För frågor gällande dina personuppgifter vid betalning hänvisar vi till Klarnas kundservice på + 46 8-120 120 10.
Läs om Klarnas Dataskyddspolicy här.
Klarnas köpvillkor godkänner du som kund i kassan när betalning erläggs.

Paypal
För frågor gällande perosnuppgifter vid betalning via Paypal hänvisar vi till Paypals hemsida.
Läs om Paypals Dataskyddspolicy här.

Dina personuppgifter kommer endast att användas för de ändamål för vilka de samlades in, såvida inte Tusenö rimligen anser att de måste användas av annan orsak och att den orsaken är förenlig med det ursprungliga syftet. Om Tusenö behöver använda dina personuppgifter för ett icke relaterbart syfte, kommer du att bli underrättad innan ytterligare bearbetning utförs.

5. Till vem lämnar Tusenö ut dina personuppgifter?

Utöver de utlämnande som rimligen är nödvändiga för de ändamål som framställs på annan plats i denna integritetspolicy kan Tusenö lämna ut uppgifter om dig:

- Till Tusenös tjänsteleverantörer, t.ex. logistik, betalning, marknadsföring och teknisk support som endast får behandla personuppgifter på Tusenös vägnar.

- I den utsträckning som Tusenö är skyldig att göra enligt gällande lag.

- I samband med eventuella juridiska förfaranden eller framtida juridiska förfaranden

- I syfte att etablera, utöva eller försvara Tusenös juridiska rättigheter.

Utöver vad som anges i denna integritetspolicy kommer Tusenö inte att lämna dina personuppgifter till tredje part.

6. Var lagrar och transfererar Tusenö dina personliga uppgifter?

Dina folkbokföringsuppgifter samt mailadress kommer samlas i vårt e-handel, mail- och affärssystem.

Klarna och Paypal kommer även samla dessa uppgifter i sina interna system.

7. Hur skyddar Tusenö dina personuppgifter?

Tusenö kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig utlämnande av eller åtkomst till dina personuppgifter. Dock kan inte Tusenö garantera full säkerhet för data som skickas via internet då datatransmission i sin natur är osäkert.

8. Hur länge sparar Tusenö dina personuppgifter?

Tusenö sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå det syfte som uppgifterna samlades in för eller om så krävs för att efterleva eventuella obligatoriska lagringstider enligt gällande lag.

9. Vilka är dina rättigheter?

9.1 Åtkomst till dina personuppgifter

Tänk på att du närsomhelst har tillgång att hämta ut uppgifter som Tusenö lagrar om dig. Du har rätt att veta vad de lagrar, i vilket syfte och hur länge de sparar dessa uppgifter.

9.2 Rättelse, radering och invändningar

Du har rätt att begära att Tusenö korrigerar eventuella felaktiga uppgifter om dig, raderar de uppgifter som inte längre är relevant för det ändamål som de samlades in och/eller motsätter sig Tusenös behandling av dina personuppgifter. Vissa juridiska skyldigheter kan dock hindra Tusenö från att omedelbart radera viss information.

Om Tusenö behandlar några av dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, kan du när som helst dra tillbaka dessa.

9.3 Avstående från direktmarknadsföring

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

9.3.1 Nyhetsbrev

Har du som kund samtyckt till att dina personuppgifter används för detta ändamål (prenumerationstjänst) kommer Tusenö att kommunicera till dig via e-post. Du har rätt att närsomhelst avregistrera dig från Tusenös prenumerationstjänst genom att själv avregistrera via utskick och/eller genom att kontakta Tusenös kundservice.

9.3.2 Sociala medier

Följer du och/eller interagerar med Tusenö via tredje parts sociala medier som t.ex. Instagram, Facebook eller YouTube kommer lämnade uppgifter även att omfattas av tredje parts personuppgiftshantering och sekretess.

9.4 Klagomål

Du kan närsomhelst framföra ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet om du anser att Tusenö dina personuppgifter i strid mot tillämpliga dataskyddslagar.

10. Cookies

Tusenö använder cookies i syfte till att samla information om din användning och dina intressen av onlinetjänsten. Du kan konfigurera din webbläsare till att avvisa alla/några cookies samt meddela dig när webbplatser placerar eller får tillgång till cookies. Om du väljer att avvisa cookies kan du fortfarande använda Tusenös webbplats. Din tillgång till vissa funktioner och delar av webbplatsen kan dock bli oåtkomliga och/eller inte fungera korrekt.

11. Tredje Part

Tusenös hemsida innehåller länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy omfattar inte länkar på webbplatsen till tredje part. Tusenö är inte ansvariga för integritetspolicyn på tredje parts webbplats.

Cookies

1. Användning av cookies

Tusenös webbplats www.Tusenö.se använder cookies som fastställts av Tusenö (cookies från första part) samt cookies som fastställts av tredje part (cookies från tredje part).

Cookies används på nästan alla webbplatser. De är små textfiler som sparas i din dator eller enhet för att hjälpa Tusenös webbplats med att utföra ett antal funktioner. De kan exempelvis hjälpa till att övervaka antalet personer som använder Tusenös webbplats och därmed bidra till en större förståelse på hur människor interagerar med webbplatsen.

2. Vilka cookies använder Tusenö?

- Nödvändiga cookies: krävs för den dagliga driften av Tusenös webbplats, t.ex. genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra delar av webbplatsen.

- Funktionalitets-/inställningscookies: gör det möjligt för en webbplats att komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen beter sig, ser ut och sparar dina inställningar, t.ex. föredraget språk eller den region du befinner dig i.

- Analytiska-/prestandacookies: tillåter Tusenö att känna igen och räkna antalet besökare och se deras användning av webbplatsen. Detta möjliggör ökad förståelse i hur besökare interagerar med Tusenös webbplats genom att samla och rapportera anonym information (begränsade identifierbara uppgifter kan samlas in).

- Targeting-/marknadsföringscookies: registrerar ditt besök på Tusenös webbplats, de sidor du har besökt samt de länkar du har följt. Tusenö kommer att använda denna information till att utforma sin webbplats och kommunikation till mer relevant utifrån dina intressen. Identifierbara eller unika uppgifter kan samlas in. Tusenö kan även dela denna information med tredje part för samma ändamål.

3. Hur kan du hantera dina cookies?

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att hantera cookies via webbläsarinställningarna. Du kan t.ex. välja att blockera cookies för att förhindra att webbläsaren accepterar nya cookies, ta bort befintliga, meddela dig när du får en ny cookie samt avaktivera cookies helt och hållet.

Observera att genom att begränsa cookies kan du eventuellt hindras åtkomst till vissa delar av Tusenös webbplats.

Uppdaterad senast 2019-07-23

Nyhetsbrev

Var först med framtida produktsläpp, uppdateringar och erbjudande – och få en kod som ger dig gratis expressfrakt. Inget spam.

Om Tusenö

Klarna Payment Badge

© Tusenö 2015-2021